Ai Lừa Dối Tôi
Zero's Light
1.17 Varies with device
Bạn cần biết sự thật về người bạn đời của mình?
Bạn cần biết sự thật về nhân viên của mình?
Bạn cần biết sự thật về khả năng của ứng viên?
Bạn cần biết sự thật.

Bạn sẽ học được 3 bước phát hiện kẻ dối trá.
Đừng để bị lừa dối thêm một lần nào nữa.

Học được 3 bước này sẽ giúp bạn khám phá ra sự thật.
Sự thật cũng có thể đau lòng. Hãy cân nhắc khi sử dụng những bước này.
Dù sao cần phải biết sự thật.

Nếu nó có ích cho bạn, hãy giúp chúng tôi đánh giá và góp ý.

Chúc bạn thành công.

You need to know the truth about your spouse?
You need to know the truth about his staff?
You need to know the truth about a candidate's ability?
You need to know the truth.

You will learn 3 steps to detect a liar.
Do not be deceived again more.

Learn the 3 steps will help you discover the truth.
The truth can hurt. Consider using these steps.
Anyway need to know the truth.

If it is useful for you, please help us assess and comment.

Wish you success.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less