TAVHID
zhayon
1.6 Varies with device
„Оё медони ҳаққи Худо бар бандагонаш чист? Гуфт: Худо ва Расули Худо беҳтар медонанд, фармуд: ин ки Худоро ибодат кунанд ва ҳнҷ чизеро шарики Ӯ қарор надиҳанд, сипас фармуд: оё медони ҳаққи бандагон бар Худо чист агар ин амалро (ҳаққи Худоро) анҷом доданд? Ин ки онҳоро азоб надиҳад.“ (Муттафақ ъалайҳи)

Чизе, ки дар он ҳеҷ шакк ва тардийде нест ин ки: илм ва дониши худошиносӣ ва ақидаи исломӣ, асос ва бунёди тамоми донишҳои башар меравад, шоистаи он аст, ки мо тамоми мусалмонон ба он инояти беҳтар ва бештаре дошта бошем то ин ки ба мавҷиби он аъмол ва кирдори мо саҳеҳ ва назди Борӣ Таъоло мавриди қабул бошад, бахусус дар ин замоне, ки ҷараёноти инҳирофӣ ва гумроҳкунандаи куфр ва илҳод ва тасаввуф ва руҳбоният ва ҷараёни қабрпарастӣ ва ширк ва бидъатҳо ва мухолифатҳои пайравӣ аз Паёмбар (салаллоҳу ъалайҳи ва саллам) ва суннати ӯ ҳама ҷо фаро гирифта ва тамоми ин ҷараёнот хатарнок аст, агар мусалмони муслеҳ ба салоҳи ақидаи саҳеҳ, ки аз Қуръон ва суннат ва фаҳми салаф ва гузаштагони уммати Муҳаммадӣ аст, набошад бими он меравад, ки ин ҷараёноти мунҳариф ва гумроҳкунанда ӯро ба тарафи худ мекашад.


"Китаб ат-Таухид" ("Книга единобожия") является трудом имама Мухаммада ибн Сулеймана ат-Тамими. Непосредственно после каждой главы книги следует комментарий шейха Абд ар-Рахмана Насира ас-Са'ди "аль-Кауль ас-Садид" ("Здравое слово"). В сносках приводятся толкования аятов Корана и священных хадисов, в основу которых положен комментарий Абд ар-Рахмана ибн Хасана "Фатх аль-Маджид" ("Озарение от Славного"), проверенный шейхом Абд аль-Азизом ибн Абдуллах ибн Базом.

"It's bad Oё Meudon ҳaққi bar bandagonash clean? Guft foolishly Islands Rasuli Khudo beҳtar medonand, farmud: John Key Hudoro Ibodat kunand Islands ҳnҷ chizero balls Ӯ қaror nadiҳand, sipas farmud: oё Meudon ҳaққi bandagon bar Khudo clean agar yn amalro (ҳaққi Hudoro) anҷom dodand? John Key onҳoro Azobé nadiҳad. "(Muttafaқ alayҳi)

Chize, ki gift he ҳeҷ Sciacca Islands tardiyde nest yn ki: ilm wa wa Donish hudoshinosӣ aқidai islomӣ, The pump wa BUNYOD Tam donishҳoi Bashar meravad, shoistai he ast, ki mo ba Tam musalmonon he Inoyat beҳtar Islands beshtare doshta Bosch then yn ki ba mavҷibi amol he wa mo kirdori saҳeҳ Islands nazd Borӣ Taolo mavridi қabul boshad, bahusus gift yn Zamon, ki ҷaraёnoti inҳirofӣ wa wa Kufr gumroҳkunandai ilҳod tasawwuf wa wa wa ruҳboniyat ҷaraёni қabrparastӣ shirk wa wa wa bidatҳo muholifatҳoi payravӣ al Paёmbar (salalloҳu alayҳi Wasallam) Islands Sunnat ӯ ҳama ҷo faro girifta Islands Tam Ying ҷaraёnot hatarnok ast agar musalmoni musleҳ ba saloҳi aқidai saҳeҳ, ki az Қuron Sunnat wa wa wa faҳmi Salaf guzashtagoni ummati Muҳammadӣ ast, naboshad IMR he meravad, ki yn ҷaraёnoti munҳarif Islands gumroҳkunanda ӯro ba Taraf thin mekashad.


  "Kitab al-Tawhid" ("Book of Monotheism") is a labor of Imam Muhammad bin Suleiman Al-Tamimi. Immediately after each chapter of the book should be a comment, Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di Nasir "al-al-Kaul Sadid" ("common word"). Footnotes are interpretations of verses of the Quran and the holy Hadith, which are based on a comment Abd ar-Rahman ibn Hasan "Fath al-Majid" ("Inspiration from Glorious"), a certified Sheikh Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less