Thuật ngữ xây dựng Cầu V-P-A
zmonkeyone
1.0 4.8mb

Đây là một tài liệu soạn thảo dành cho các sinh viên ngành Cầu - Đường nhằm giúp đỡ trong việc luyện tập dịch các tài liệu kỹ thuật từ tiếng Việt sang tiếng Pháp và tiếng Anh.

TECNICHCAL GLOSSARIE OF BRIDGE ENGINEERING

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less