MARVER
Zooma
1.0.2 Varies with device
Het blad de ‘MARECHAUSSEEvereniging’ is het verenigingsblad van de enige vakbond voor personeel van de Koninklijke Marechaussee, de Marechausseevereniging (MARVER/FNV). Een blad gericht op werk en inkomen, uw rechtspositie, belangenbehartiging, ledenvoordelen en uiteraard de vereniging. Met deze MARVER-app heb je altijd toegang tot de laatste editie en eerdere nummers.

De MARVER-app is uitsluitend bestemd voor leden en relaties van de Marechausseevereniging. Met uw lidnummer kunt u makkelijk eenmalig inloggen. Uw lidnummer kunt u vinden op uw ledenpas of op de verpakking van het verenigingsblad dat in papieren vorm bij u op de mat valt. Bent u een zakelijke relatie van de MARVER/FNV neem dan contact op met de redactie voor uw eigen inlogcode.

Redactie ‘MARECHAUSSEEvereniging’
redactie@afmp.nl
0348 – 48 70 54

The magazine "Military Police Association" is the magazine of the only union staff of the Royal Military Police, State Police Association (Marver / FNV). A magazine focused on employment and income, your legal advocacy, member benefits, and of course the association. This Marver app you always have access to the latest edition and previous issues.

Marver the app is intended for members and associates of the State Police Association. With your membership, you can easily single login. Your membership can be found on your membership card or on the packaging of the magazine in paper form at you fall on the mat. Are you a business relationship of the Marver / FNV please contact the editor for your own login code.

Editors 'Association Constabulary'
redactie@afmp.nl
0348-48 70 54

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less