De Politie
Zooma
1.0.2 Varies with device
De Politie is het bondsblad van de grootste vakbond voor de Politie, de Nederlandse Politiebond (NPB). Een blad gericht op werk en inkomen, uw rechtspositie, belangenbehartiging, ledenvoordelen en uiteraard de vereniging. Met deze NPB-app heb je altijd toegang tot de laatste editie en eerdere nummers

De NPB-app is uitsluitend bestemd voor leden en relaties van de NPB. Met uw lidnummer kunt u makkelijk eenmalig inloggen. Uw lidnummer kunt u vinden op uw ledenpas of op de verpakking van het verenigingsblad dat in papieren vorm bij u op de mat valt. Bent u een zakelijke relatie van de NPB neem dan contact op met de redactie voor uw eigen inlogcode.

Redactie NPB
communicatie@politiebond.nl
0348 – 70 74 44

Police is the union magazine of the largest trade union for the police, the Dutch Police Association (NPB). A magazine focused on employment and income, your legal advocacy, member benefits, and of course the association. NPB with this app you always have access to the latest edition and previous issues

The NPB app is exclusively for members and associates of the NPB. With your membership, you can easily single login. Your membership can be found on your membership card or on the packaging of the magazine in paper form at you fall on the mat. Are you a business relationship with the NPB please contact the editor for your own login code.

Editors NPB
communicatie@politiebond.nl
0348-70 74 44

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less