Dạy Con Làm Giàu - Hay
DiaryYolo
1.0 2.7mb

Nội dung :
Tầm quan trọng của trí thông minh tài chính
Dành tiền cho mình trước, rồi mới đến các món thuế, trong khi đa số mọi người lại trả tiền thuế trước.
Học cách khiến tiền làm việc cho mình chứ không phải làm việc vì tiền (tự do về tài chính), mà người nghèo không bao giờ biết được...

Sự giàu có được đo bằng số ngày mà tài sản của bạn đem lại thu nhập duy trì cuộc sống bạn nếu bạn không làm việc nữa, và trí thông minh tài chính đạt được khi thu nhập hàng tháng từ tài sản vượt quá chi tiêu hàng tháng.
Cùng nhau khám phá ứng dụng hay này và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less