Atlas hub Free
iCartel
1.1.2 Varies with device
Aplikace Atlas hub Free je originální průvodce světem hub, jejich sběrem, poznáváním a chováním. Jak už název napovídá, jedná se o atlas hub rozdělený do kategorií (jedlé, jedovaté atd.), optimalizovaný pro jednoduché a rychlé užívání. Aplikace vznikala ve spolupráci s členy České mykologické společnosti.

* Atlas hub (více než 140 druhů)
* Kategorie - jedlé, jedovaté, exotické, zdravé a léčivé
* První pomoc s možností přímého volání na linku první pomoci a toxikologie

Obsahuje prostor pro reklamní sdělení.

Třeba narazíte i na něco jiného, než na houby...
http://youtu.be/MeFxKyNP0zE

Atlas Free Application hub is the original guide to the world of mushrooms, collecting, exploring and behavior. As the name suggests, it is a hub atlas divided into categories (edible, poisonous, etc.), optimized for fast and easy use. Applications written in collaboration with members of the Czech Mycological Society.

* Atlas hub (over 140 species)
* Category - edible, poisonous, exotic, healthy and active
* First aid with a direct call to the emergency number and Toxicology

Includes space for advertising message.

Maybe you come on something other than the mushrooms ...
http://youtu.be/MeFxKyNP0zE

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less