Knihovní brána Daleth
Masaryk University
1.0 Varies with device
S ohledem na rostoucí počet existujících knihoven, databází a vydavatelů (akademických i neakademických), které jsou primárně určeny zrakově postiženým čtenářům, se vyhledávání stává o to obtížnější a zdlouhavější. Hledání publikace v relevantním přístupném formátu (přístupný e-dokument, hmatový tisk, zvukové nebo hybridní publikace) znamená pro uživatele postupně otevírat a listovat v katalozích mnoha knihoven. Knihovní brána Daleth Masarykovy univerzity proto sdružuje vyhledávání v těchto knihovnách (zatím jen českých) na jedno místo a umožňuje jeden vyhledávácí dotaz položit několika knihovnám současně.

Aplikace Knihovní brány Daleth je mobilní alternativou k webové verzi (www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana) a kromě samotného vyhledávání umožňuje stahování vyhledaných elektronických publikací z knihoven, ve kterých je uživatel registrován.

Given the growing number of existing libraries, databases and publishers (both academic and non-academic), which are primarily designed for visually impaired readers, the search becomes more difficult and time consuming. Finding relevant publications in accessible formats (accessible e-document printing tactile, auditory or hybrid publications) means for users to gradually open and flip through the catalogs of many libraries. Library Gateway Daleth MU therefore combines search in these libraries (so far only Czech) in one place and allows for a single search term to refer several libraries simultaneously.

Applications Library Gateway Daleth mobile alternative to the web version (www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana) and in addition to the scanning allows downloading of electronic publications retrieved from libraries in which the user is registered.

Content rating: Mature 17+

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less