Ptejte se knihovny
Národní knihovna ČR
1.0.3 Varies with device
Potřebujete doporučit literaturu? Hledáte konkrétní informaci? Využijte bezplatnou aplikaci služby Ptejte se knihovny!

Ptejte se knihovny patří mezi nejvýznamnější referenční služby českých knihoven. Prostřednictvím aplikace můžete položit dotaz z rozmanité nabídky vědních oborů vámi vybrané knihovně, procházet bohatý archiv již zodpovězených dotazů a sledovat pravidelně aktualizovaný „Dotaz týdne“.

Need recommended literature? Looking for specific information? Take advantage of the free application service Ask a Librarian!

Ask the Library is among the most important reference services Czech libraries. Through the application, you can ask a question from a wide variety of disciplines you selected library, browse the rich archive of already answered questions and monitor regularly updated "Question of the Week".

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less