Stare povesti ceske Jirasek
J.Kolisek
1.0.0 Varies with device
Autor: Alois Jirásek
Zdroj: JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české cs.wikisource.org
Seznam pověstí:
"1. Úvod (Staré pověsti české)",
"2. O Čechovi",
"3. O Krokovi a jeho dcerách",
"4. O Bivoji",
"5. O Libuši",
"6. O Přemyslovi",
"7. Libušina proroctví",
"8. Dívčí válka",
"9. O Křesomyslu a Horymírovi",
"10. Lucká válka",
"11. Durynk a Neklan",
"12. Úvod (Pověsti doby křesťanské)",
"13. O králi Svatoplukovi",
"14. O králi Ječmínkovi",
"15. Praporec sv. Václaval",
"16. O Bruncvíkovi",
"17. Opatovický poklad",
"18. O staré Praze",
"19. Žito kouzelník",
"20. O králi Václavovi IV.",
"21. Staroměstský orloj",
"22. O Daliborovi z Kozojed",
"23. Ze Židovského Města",
"24. Smutná místa",
"25. Faustův dům",
"26. O Žižkovi",
"27. Kutnohorští havíři",
"28. Bílá paní",
"29. Růžový palouček",
"30. Boží soud",
"31. O Janošíkovi",
"32. Úvod (Ze starobylých proroctví)",
"33. Sibylina proroctví",
"34. Proroctví slepého mládence",
"35. Proroctví Havlasa Pavlaty",
"36. Různá proroctví",
"37. Blaničtí rytíři"

Author: Alois Jirasek
Source: JIRÁSEK, Alois. Old Czech Legends cs.wikisource.org
List of legends:
"1 Introduction (Old Czech Legends)"
"2 Guild",
"The third step and his daughters"
"4 The Bivoji"
"5 O Libuši"
"6 O reflects",
"7 Libušina prophecy"
"8 Girl's War"
"9 O Křesomyslu and Horymír"
"10 Lucká war"
"11 Durynk and Neklan"
"12th Introduction (Tales Christian times)"
"13 O King Svatopluk"
"The 14th King Ječmínek"
"15 St pennant. Václaval"
"The 16th Bruncvík"
"17th Opatovický treasure"
"About 18 old Prague"
"19th Rye magician"
"The 20th King Wenceslas IV."
"21st Astronomical Clock"
"The 22nd Dalibor from Kozojed"
"Of the twenty-third Jewish Town"
"24th sad place"
"25th Faust House"
"26th O Žižkovi"
"27th Kutná Hora miners'
"28th White Lady"
"Pink 29th palouček"
"30 God's judgment"
"31 O Janosik"
"32 Introduction (from the ancient prophecies)"
"33 Sibyl's prophecy"
"Prophecy 34 young men blind"
"Prophecy 35 Havlasa Paul,"
"36 Different prophecy"
"37 Blanik knights"

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less