Vyjmenovaná slova tahák
J.Kolisek
1.0.7 Varies with device
Czech grammar:The Czech enumerated words
Aplikace je pro off-line použití, tedy nemusíte být připojeni k internetu a přesto budete mít seznam slov vždy k dispozici.
Návod k použití:
Po otevření aplikace vyberte položku označenou určitým písmenem, například M m a potvrďte výběr. Pak by se položka měla rozevřít a zobrazit seznam vyjmenovaných slov po M. Dalším potvrzením výběru se položka uzavře a můžete vybrat jinou položku ze seznamu.
Dále můžete zadat hledaný řetězec malým písmem bez diakritiky do vyhledávacího pole a výsledky se vypíší do seznamu.
Vymazat pole můžete pomocí tlačítka "Cl"

English grammar: The English words enumerated
The application is for off-line use, so you do not have an Internet connection, and you still have a list of words always available.
Instructions for use:
After opening the application, select the item with a particular letter, such as M m to confirm. Then the item should open up and see a list of enumerated M. Another word after confirming the selection of the item closes and you can choose another item from the list.
Additionally, you can enter a search string of small print original in the search box and results will be show in the list.
Delete a field, you can use the "Cl"

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less