Česká Bible app
pajus_cz
1.0.7 Varies with device
Nejrychlejší offline čtečka Bible!

Není dobré mít texty Bible vždy dispozici v kapse a ve svém mobilním telefonu? Tuto aplikaci určitě využijete při mši, kde obvykle není Wi-Fi připojení.

Přehledné ovládání, stačí pouze 2 kliknutí k zobrazení požadované kapitoly a ihned můžete číst.
Aplikace Vám přečte verše za Vás (zatím experimentální verze syntézy textu). Aplikace také umožňuje vyhledávání v biblických textech. Své preference ohledně typu textu a zobrazení si můžete nastavit v Nastavení.

Aplikace nabízí překlady:
- Český Ekumenický
- Bible 21. století
- Bible Kralická

Těšíme se na Vaši odezvu a případné návrhy na zlepšení.

Fastest offline reader Bible!

It is good to have a Bible texts always available in your pocket and on your mobile phone? This application will surely use at Mass, where usually there is no Wi-Fi connection.

Clear control with just two clicks to display the chapter and immediately you can read.
The application will read the verses for you (still experimental synthesis text version). The application also allows you to search the scriptures. His preference as to the type of text and display can be set in Settings.

The application offers translations:
- Czech Ecumenical
- Bible 21st Century
- Bible

Looking forward to your feedback and any suggestions for improvement.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less