Polska Biblia app
pajus_cz
1.0.7 Varies with device
Najszybsza w trybie offline czytelnik Biblii!

Nie jest dobre, aby mieć zawsze dostępne teksty biblijne w kieszeni, a na telefonie komórkowym? Ta aplikacja na pewno skorzystać z Mszy, gdzie zwykle nie ma Wi-Fi.

Wyczyść kontroli, zaledwie 2 kliknięć, aby zobaczyć rozdział i można natychmiast odczytać.
Aplikacja będzie czytał wiersze dla Ciebie (nadal eksperymentalną wersję syntezy tekstu).Aplikacja pozwala także przeszukiwać pisma. Ich preferencje dotyczące rodzaju tekstu i wyświetlania można ustawić w menu Ustawienia.

Aplikacja oferuje tłumaczenia:
- Biblia Gdańska

Czekamy na Wasze opinie i sugestie dotyczące poprawy.

Fastest offline reader of the Bible!

It is not good to be always available biblical texts in your pocket, and on your cell phone? This app will definitely make use of the Mass, where usually there is no Wi-Fi.

Clear control, just 2 clicks to see the chapter and you can immediately read.
The application will read poems to you (still experimental version of the synthesis of text) .Aplikacja also allows you to search the letter. Their preferences regarding the type of text and display can be set in the Settings menu.

The application offers a translation:
- King James Version

We look forward to your feedback and suggestions for improvement.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less