Slovenská Biblia app
pajus_cz
1.0.7 Varies with device
Najrýchlejší offline čítačka Biblie!

Nie je dobré mať texty Biblie vždy dostupná vo vrecku a vo svojom mobilnom telefóne? Túto aplikáciu určite využijete pri omši, kde zvyčajne nie je Wi-Fi pripojenie.

Prehľadné ovládanie, stačí len 2 kliknutia na zobrazenie požadovanej kapitoly a ihneď môžete čítať.
Aplikácia Vám prečíta verše za Vás (zatiaľ experimentálna verzia syntézy textu). Aplikácia tiež umožňuje vyhľadávanie v biblických textoch. Svoje preferencie ohľadom typu textu a zobrazenia si môžete nastaviť v Nastavenie.

Aplikácia ponúka preklady:
- Ekumenický
- Katolícky
- Evanjelický

Tešíme sa na Vašu odozvu a prípadné návrhy na zlepšenie.

The fastest offline reader of the Bible!

It is good to have the texts of the Bible is always available in your pocket and on your mobile phone? This application we can use at Mass, which is not usually a Wi-Fi connection.

Operate and use, just two clicks to display the chapter you can read immediately.
The application will read the verses for you (no fusion experimental version of the text). The application also allows you to search in biblical texts. Their preferences about the type of text and display can be set in Settings.

The application offers translations:
- Ecumenical
- Catholic
- King James Version

We look forward to your feedback and any suggestions for improvement.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less