Elektřina
ČEZ, a. s.
1.3 Varies with device
Výborná pomůcka pro zvídavé studenty k doplnění učiva. Naleznou zde odpovědi na základní otázky z elektřiny a magnetismu. Pochopí jaký je rozdíl mezi elektrostatikou a elektrodynamikou, jak se liší vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách nebo plynech od vedení proudu v polovodičích. Samostatné kapitoly jsou věnovány výrobě a spotřebě elektrické energie, takže pro studenty potom nebude problém vysvětlit, jak se elektřina dostane z elektrárny až do zásuvky bytu. Aplikace je doplněna množstvím grafických materiálů, které zvyšují její názornost.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.

Excellent tool for interested students to complete the curriculum. You will find answers to basic questions of electricity and magnetism. Understand the difference between electrostatics and electrodynamics, how they differ conducting electrical current in metals, liquids or gases by current conduction in semiconductors. Separate chapters are devoted to the production and consumption of electricity, so students will not be a problem, then explain how electricity gets from the power socket to the apartment. The application is completed by a number of graphic materials that increase its clarity.

Protection of personal data
• The application saves data to the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less