Elektrokutil
ČEZ, a. s.
1.5 Varies with device
Aplikace, která je jednoduše nazvaná „Elektrokutil“, nabízí pomocnou ruku těm, kteří mají rádi různé elektrické stroje, přesné měřicí přístroje či zázraky moderní elektroniky a výpočetní techniky a chtějí si vlastnoručně postavit nějaký elektrický přístroj. Jejích 25 kapitol představuje obsáhlou sbírku návodů a námětů pro stavbu jednoduchých i náročnějších elektrických pomůcek, přístrojů, modelů a hraček. Každý popis doplňují výstižné fotografie z průběhu stavby. Další kapitoly jsou věnovány praktickým „kutilským“ a dílenským radám, životopisům významných vynálezců a také mnoha zajímavostem z elektrotechniky.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.

Applications, which is simply called "Elektrokutil" offers a helping hand to those who enjoy a variety of electrical machinery, precision measuring instruments and marvels of modern electronics and computer technology and want to personally build an electrical device. Its 25 chapters is a comprehensive collection of guides and ideas for building a simple and more demanding electrical equipment, appliances, toys and models. Each complete description concise picture of the course of construction. Other chapters are devoted to practical "DIY" workshop and councils, biographies of important inventors and also to the many attractions of electrical engineering.

Protection of personal data
• The application saves data to the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less