Solární energie
ČEZ, a. s.
1.5 Varies with device
S energií slunečního záření se setkáváte každý den. Je primárním zdrojem světla, tepla, větru nebo například koloběhu vody v přírodě. Předkládaná multimediální publikace Vás seznámí se způsoby využití sluneční energie z energetického hlediska. Dozvíte se co se skrývá pod pojmem fotovoltaika, jak fungují parkové a věžové sluneční elektrárny nebo co udělat, aby nám Slunce vytápělo obydlí. Aplikace nabízí kromě výkladového textu množství fotografií, schémat, videí a animací.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.

With the energy of solar radiation you encounter every day. It is the primary source of light, heat, wind, or such as natural water cycle. Presented multimedia publication will teach you ways to use solar energy from an energy standpoint. You will learn what is meant by the photovoltaic how to operate the park and tower solar power or what to do to our homes heated by the sun. Application offers explanatory text a number of photos, diagrams, videos and animations.

Protection of personal data
• The application saves data to the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less