K vysokým energiím
ČEZ, a. s.
1.3 Varies with device
Částice hmoty jsou tak malé, že je ani sebedokonalejšími optickými mikroskopy nemůžeme pozorovat. Fyzikové
však postupem času našli mnoho důmyslných způsobů, jak protony, elektrony, fotony a ostatní částice sledovat
a odkrývat jejich tajemství. Seznámíte se s lineárním urychlovačem i cyklotronem, poradíme vám, jak si
můžete mechanický model lineárního urychlovače sestrojit doma nebo v hodinách fyziky.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.

Matter particles are so small that it is not sebedokonalejšími optical microscopes can not observe. physicists
However, over time, found many ingenious ways of protons, electrons, photons and other particles watch
and uncover their secrets. Become acquainted with the linear accelerator and cyclotron, we'll show you how
You can model the mechanical linear accelerator to construct a home or physics classes.

Protection of personal data
• The application saves data to the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less