WK eReader CZ
Wolters Kluwer, a.s.
Varies with device Varies with device
WK eReader CZ je aplikace pro čtení e-knih společnosti Wolters Kluwer, a. s.


Aplikace je primárně vytvořena pro četbu odborné literatury a nabízí propracovaný poznámkový aparát. Uživatel může vkládat do textu e-knihy barevná zvýraznění textu a poznámky. Používá-li aplikaci na více zařízeních (k dispozici je i verze pro iOS, Windows), jeho poznámky a zvýraznění se synchronizují. Samozřejmostí je fulltextové vyhledávání v publikacích a další nástroje pro správu digitální knihovny.

Aplikace je dostupná pro tablety a telefony s operačním systémem Android.

Aplikace je propojená s e-shopem Wolters Kluwer. E-kniha se po zakoupení automaticky nahraje na uživatelský účet přístupný v prostředí aplikace po zadání přihlašovacích údajů, které si vytvořil nakupující v eShopu Wolters Kluwer (http://obchod.wolterskluwer.cz)

Do aplikace si prostřednictvím eShopu Wolters Kluwer můžete zakoupit komentáře k právním předpisům, učebnice, přehledy judikatury, monografie, ostatní publikace z oblasti práva, daní, účetnictví, ekonomiky a financí, školství, bezpečnosti a hygieny práce a dalších oblastí. Nabídka publikací je postupně rozšiřována.

WK CZ eReader is an application for reading e-books Wolters Kluwer, a. S.


The application is primarily designed for reading professional literature and offers an elaborate footnotes. The user can insert into the text of the e-book highlighting text and notes. When using an application on multiple devices (a version is also available for iOS, Windows), his notes and highlights are synchronized. Of course there is a full text search in publications and other tools for managing digital libraries.

The application is available for tablets and phones running Android.

The application is connected to the e-shop Wolters Kluwer. E-book after purchase automatically uploaded to user account accessible in the application environment after entering the credentials that you created shoppers eShop Wolters Kluwer (http://obchod.wolterskluwer.cz)

Application through the eShop you can buy Wolters Kluwer comments on legislation, textbooks, case reports, monographs and other publications in the fields of law, tax, accounting, economics and finance, education, occupational safety and health and other areas. The range of publications is gradually expanded.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less