Dạy con làm giàu
VN Dev Group
1.0 Varies with device
Tác phẩm: Dạy con làm giàu (Full 5 tập)
Tác giả: Robert Kiyosaki
Lời nói đầu
Rich Dad, Poor Dad (Cha giàu, Cha nghèo) là cuốn sách bán chạy nhất của Robert Kiyosaki. Trong đó, ông ta bày tỏ thái độ ủng hộ cho sự độc lập về tài chính nhờ đầu tư, bất động sản, kinh doanh và sử dụng tài chính hợp lý.
Rich Dad, Poor Dad được viết theo lối kể những câu chuyện của chính tác giả nhằm làm người đọc thấy vấn đề tài chính thật thú vị. Vấn đề chính mà Kiyosaki muốn nói là làm chủ một hệ thống kinh doanh còn tốt hơn làm một nhân viên làm thuê cho người khác.
Người cha nghèo trong câu chuyện là cha thật của Kiyosaki, có bằng PhD, tốt nghiệp từ Stanford, Chicago và đại học Northwestern, với tất cả sự uyên thâm đó, ông trở thành người đứng đầu ngành giáo dục bang Hawaii. Theo cuốn sách, ông được mọi người rất tôn trọng cho tới khi, giai đoạn cuối sự nghiệp, ông quyết định chống lại thống đốc bang Hawaii. Điều đó trực tiếp khiến người cha nghèo mất việc, và không bao giờ còn khả năng tìm lại được công việc có vị trí như vậy nữa. Bởi vì ông ta chưa bao giờ được học về cách tự do về tài chính, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp chính phủ (một người làm thuê), ông ta chìm trong nợ nần chồng chất.
Đối lập với nhân vật đó là người cha giàu, bố của người bạn thân nhất, Michael. Người cha giàu bỏ học từ lớp 8, nhưng lại trở thành một triệu phú. Ông ta dạy Kiyosako và Michael rất nhiều bài học về tài chính, và luôn nói rằng các cậu phải học để tiền làm việc cho họ chứ đừng tiêu hết tiền kiếm được cho cuộc sống hàng ngày, giống như những nhân công của người cha giàu, cũng như người cha nghèo, và hầu hết mọi người trên thế giới.
Cuốn sách đã nêu bật vị trí khác nhau của đồng tiền, sự nghiệp và cuộc đời hai người đàn ông, và họ đã làm thế nào để thay đổi các quyết định trong cuộc đời của Kiyosaki.
Mến tặng tác phẩm này cho những bạn khát khao làm giàu.

Works: Teach enrichment (Full 5 files)
Author: Robert Kiyosaki
Foreword
Rich Dad, Poor Dad (Rich Dad, Poor Father) is the best-selling book by Robert Kiyosaki. In it, he expressed support for financial independence through investing, real estate, business and financial fair use.
Rich Dad, Poor Dad is written in a way tells the story of the author to make the reader see the financial problems it's interesting. The main problem that Kiyosaki would say that owning a business system even better as an employee working for someone else.
Poor father in the story of Kiyosaki's real father, has a PhD, graduated from Stanford, Chicago and Northwestern University, with all wisdom, he became the head of the Hawaii education. According to the book, he was very respectful people until, the final phase of his career, he decided against the governor of Hawaii. It directly causes poor father lost his job, and never regained the ability to work with such a position again. Because he never learned about financial freedom, instead of depending solely on government subsidies (an employee), he sank in deep debt.
Opposite of that character is wealthy father, father's best friend, Michael. Rich dad quit school in grades 8, but became a millionaire. Kiyosako and Michael taught him some lessons in finance, and has always said that he must learn to work for money and not spending all of the money they earn for their daily lives, like the labor of the rich as well as the poor father, and most people in the world.
The book highlights the different positions of the coin, career and life of two men, and how they had to change the decisions in Kiyosaki's life.
Lovers of donated works for you desire to get rich.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less