Meyers Fremmedordbog
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
2.0 Varies with device
Historisk fremmedordbog der beskriver sprogets absolut mest fremmede ord. Ordbogen indeholder 80.000 opslagsord, inklusive latinske og græske sentenser.

Meyers Fremmedordbog er en klassiker blandt danske fremmedordbøger. Den blev først udgivet i 1837, men er opdateret flere gange siden. Den inkluderer ikke opslagsord der er nyere end cirka 1920, men rummer til gengæld en perlerække af absolut fremmede fremmedord som "Idiosomnambulisme", "Zagal" og "phelloplastisk", som ikke er beskrevet i andre danske ordbøger. Den er det ideelle supplement til ordbøger over Den Danske Ordbog og Ordbog over det danske Sprog.

Meyers Fremmedordbog er en del af ordnet.dk-familien og er tilgængelig på http://meyersfremmedordbog.dk. Den udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), som har mere end 100 års erfaring med at udgive ordbøger og står bag de største danske modersmålsordbøger. Digitaliseringen af Meyers Fremmedordbog er støttet af Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond og sker efter venlig tilladelse fra rettighedshaverne, Frederik Viggo Dahls arvinger, samt forlaget Gyldendal.

Ordbogen er en selvstændig app, men linker direkte til opslag i andre ordbøger fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, fx Den Danske Ordbog og Ordbog over det danske Sprog.

Appen kræver adgang til internettet. På den måde er du sikker på altid at have adgang til den nyeste version af ordbogen efterhånden som vi forbedrer den, uden at skulle opdatere appen. Og det hele er ganske gratis. God fornøjelse!

Historical dictionary of foreign words that describe the language's most foreign words. The dictionary contains 80,000 entries, including Latin and Greek sentences.

Meyers Fremmedordbog is a classic among Danish foreign books. It was first released in 1837, but has been updated several times since. It does not include entries that are newer than about 1920, but it also entails a string of absolute strangers foreign words as "Idiosomnambulisme", "Zagal" and "phelloplastisk", which are not described in other Danish dictionaries. It is the ideal addition to dictionaries of The Danish Dictionary and Dictionary of the Danish language.

Meyers Fremmedordbog is part of ordnet.dk family and is available at http://meyersfremmedordbog.dk. It is published by the Danish Language and Literature (DSL), which has more than 100 years of experience in publishing dictionaries and behind the largest Danish native language dictionaries. The digitization of Meyers Fremmedordbog is supported by the Shipowner Carsten Brebøls Philanthropic Foundation and is done by kind permission of the rights holders, Frederik Viggo Dahl's heirs, and Gyldendal.

The dictionary is an independent app, but linking directly to entries in other dictionaries from the Danish Language and Literature, for example, the Danish Dictionary and Dictionary of the Danish language.

The app requires internet access. That way you are sure to always have access to the latest version of the dictionary as we improve it, without having to update the app. And it's all free. Have fun!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less