Historisk Atlas
Historisk Atlas
2.2.3 Varies with device
Tag historiske kort og tusindvis af lokaliteter fra danske arkiver, biblioteker og museer med i lommen.

Historisk Atlas formidler vores individuelle lokale historie og fælles kulturarv med en unik kortsamling som baggrund.

Historisk Atlas er en delt digital formidlingsplatform som alle danske arkiver, biblioteker og museer har mulighed for at anvende. Der er endnu ikke materiale i hele landet, men "blot" de steder hvor institutioner har ønsket at formidle lokalhistorie via Historisk Atlas. Savner du indhold i dit lokalområde foreslår vi at du henvender dig til dit lokale arkiv, bibliotek eller museum og spørger om ikke Historisk Atlas er noget for dem.

Historisk Atlas kan også opleves på historiskatlas.dk

Historisk Atlas indeholder
* 49 historiske kort over Danmark fra 1585-2010
* Knap 4000 historiske lokaliteter (tekst + billeder)
* Filter: filtrer lokaliteter på emner og perioder
* Kortvisning og listevisning af lokaliteter
* Om Historisk Atlas: insitutioner, sponsorer, nyheder

Take historical maps and thousands of sites from Danish archives, libraries and museums in your pocket.

Historical Atlas conveys our individual local history and common cultural heritage with a unique collection of maps as a background.

Historical Atlas is a shared digital communication platform as all Danish archives, libraries and museums have the opportunity to apply. There are not material in the country, but "just" the places where institutions have wanted to convey local history via Historical Atlas. Do you miss the content in your area, we suggest that you contact your local archive, library or museum and ask for non Historical Atlas is something for them.

Historical Atlas also appears at historiskatlas.dk

Historical Atlas contains
* 49 historical maps of Denmark from 1585-2010
* Nearly 4,000 historical sites (text + images)
* Filter: filter sites on topics and periods
* Map view and list view of localities
* About Historical Atlas: institutions then sponsors, news

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less