E-mill
ANDRO.ISTEN
2.0 Varies with device
E-Mill er en engelsk forkortelse af energi mill, på dansk energi mølle.
Møllen bliver installeret i eksisterende kloakrør.

Møllen har den funktion, at det rindende vand i kloakrøret rammer skovlbladene på akslen.
Akselens rotation trækker en gearkasse der så igen trækken en generator.
Det er denne proces, der skaber strøm.

Betingelse for en installation er, at røret har den rigtige størrelse og at hældningen er den rigtige.

Vi har positiv erfaring med rørstørrelser fra 800mm med hældning på 10-15 promille.
Vi kan dog producere møller helt op til 3000mm.

App'en viser udbyttet ved forskellige hældninger og rør størrelser.

E-Mill is an English abbreviation of energy mill, the Danish energy mill.
The mill will be installed in the existing sewer pipe.

The mill has the feature that the running water in the sewer pipe hits the blades on the shaft.
Rotation of the shaft pulls a gearbox which, in turn, pulling a generator.
It is this process that creates power.

Condition for an installation is that the tube is the right size and that the slope is the right one.

We have positive experience with pipe sizes from 800mm with a slope of 10-15 per thousand.
However, we can manufacture turbines up to 3000mm.

The app shows the benefits of different slopes and pipe sizes.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less