Phật Pháp
Quảng Xuân
1.1.1 Varies with device
Phiên bản 1.1.1(5/7/2013):
- Fix lỗi footer và header của các dòng phone Android 2.x chưa full.
- Xóa Kinh Thiên Địa Bát Dương do Kinh này còn đang tranh cải về nguồn gốc
Phiên bản 1.1.0 (29/6/2013):
- Thay đổi giao diện theo hướng thân thiện
- Cập nhật thêm các bài Chú
- Cập nhật các bài Kinh Tụng từ Âm tụng sang Giảng nghĩa
- Cập nhật thêm các nghi thức
- Tối ưu dữ liệu cho smartphone chạy nhanh hơn và tiết kiệm bộ nhớ
Phiên bản 1.0.0:
Ứng dụng dành cho các bạn bước đầu học Phật tu tập trong điều kiện không có phương tiện. Bao gồm:
1.Hình ảnh của các vị Phật, Bồ Tát cho các bạn đảnh lễ và niệm Phật
2.Tổng hợp các bài chú phổ thông thường được trì tụng
3.Tổng hợp các Kinh tụng hằng ngày trên dựa trên quyển Kinh Nhật Tụng do giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành
Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí

Version 1.1.1 (07/05/2013):
- Fix footer and header of the Android 2.x phone line is not full.
- Delete Ruan Street Bowl by Kinh Duong is also controversy about the origin
Version 1.1.0 (06/29/2013):
- Change-friendly interface
- To update all Notes
- Update all chant Chanting from sound to meaning Lecturer
- To update the rites
- Optimized for smartphone data faster and save memory
Version 1.0.0:
Applications for initial study Buddhism you practice in the absence of media. Includes:
1.Hinh images of Buddhas and Bodhisattvas to worship and recite your
2.General of common mantra often recited
Business 3.Tong of daily proceedings based on the book by the Divine Vietnam Buddhist Church issued
This application is completely free

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less