Tho Han Mac Tu
VietAPK
1.0 Varies with device
Hàn Mặc Tử nhà thơ kiệt xuất của thời kỳ hiện tại, một hiên tượng nổi bật của văn học Việt nam giữa thời kỳ hoàng kim của Thơ Mới (những năm 30). Hơn nửa thế kỷ qua, không thể đếm xuể những con người thuộc mọi tầng lớp, mọi trình độ đã nghiêng mình kính cẩn trước anh linh Hàn Mặc Tử, không thể đong được những dòng lệ mà người đời đã nhỏ xuống khóc người thi sĩ tài hoa bạc mệnh ấy. Tuyển tập những bài thơ hay nhất của Hàn Mặc Tử được chúng tôi tuyển chọn đem đến cho những người yêu thơ dễ dàng tiếp cận hơn với thơ Hàn Mặc Tử

Poet Han Mac Tu's outstanding current period, a phenomenon of the literary highlights of Vietnam between the heyday of New Poetry (30 years). More than half a century, countless new people from all classes, all levels have bowed respectfully before him flexibility Han Mac Tu, can not measure the rate of flow that life has little to cry the poet silver talent was destined. Anthology of the best poetry of Han Mac Tu is selected we bring to those who love poetry more accessible to the poet Han Mac Tu

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less