ترجمه انگلیسی به فارسی انلاین
Kaykay
1.2 Varies with device
ترجمه انگلیسی به فارسی در یک ثانیه تقسیم می شود.
این برنامه ترجمه آنلاین می توانید از آلمانی به انگلیسی و از انگلیسی به کلمات آلمانی، متن و عبارات و حتی جملات را ترجمه کنید.
این برنامه ترجمه آنلاین می توانید از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی کلمات، متن و عبارات و حتی جملات را ترجمه کنید.
رایگان و آنلاین نرم افزار است که به راحتی می توانید ترجمه انلاین ارائه.
این ترجمه شامل ویژگی های زیر:
- رایگان و آنلاین ترجمه.
- ترجمه کلمات، متن و عبارات.
- ترجمه شده از کلیپ بورد.
- شسته و رفته و کاربر پسند رابط.
- پشتیبانی از ترجمه از و به زبان های دیگر.
- به اشتراک گذاری متن ترجمه شده با دوستان خود.
- این کمک می کند به یادگیری زبان.
- آن را در طول زمان سفر کمک می کند.


Translate English to Farsi(Persian) in just a split second.
This online translator app can translate from English to Farsi and from Farsi to English words, text and phrases and even sentences.
Free and Online app that can easily provide online translation of English to Farsi and Farsi to English.
This translator contains the following features:

- Free and online translation.
- Translate words, text and phrases.
- Translate from clipboard.
- Neat and user-friendly interface.
- It supports translation from and to other languages.
- Share translated text with your friends.
- It helps to learn the language.
- It helps during travel time.

Translate English to Farsi in a split second.
This program online translation from German to English and from English can German words, phrases and even sentences translated text.
This program online translation from English to Persian, and from Persian to English can be words, phrases and even sentences translated text.
Free online application that can easily provide online translation.
This translator contains the following features:
- Free online translation.
- Translate words, phrases and text.
- Translated from the clipboard.
- Neat and user-friendly interface.
- Supports translation from and into other languages.
- Share the translated text with your friends.
- It helps to learn the language.
- It helps during travel time.


Translate English to Farsi (Persian) in just a split second.
This online translator app can translate from English to Farsi and from Farsi to English words, text and phrases and even sentences.
Free and Online app that can easily provide online translation of English to Farsi and Farsi to English.
This translator contains the following features:

- Free and online translation.
- Translate words, text and phrases.
- Translate from clipboard.
- Neat and user-friendly interface.
- It supports translation from and to other languages.
- Share translated text with your friends.
- It helps to learn the language.
- It helps during travel time.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less