Diccionari Normatiu Valencià
Acadèmia Valenciana de la Llengua
2.0.1 Varies with device
L'aplicació DNV és una ferramenta de consulta del lèxic valencià normatiu aprovada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de la Generalitat valenciana amb les competències legals per a fixar la normativa lingüística del valencià, segons establix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

The application is a tool DNV consultation lexicon Valencian regulatory approved by the Valencian Language Academy, an institution of the Generalitat Valenciana with legal powers to set the rules of the Valencian language, according to provisions of the Statute of Autonomy Valencia.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less