Boy Bo'lishning O'nta Siri
GORIZONT@7
1.0 Varies with device
Бизнинг янги проектимиз ALADDIN BOOKS ни юклаб олинг китоб укиш учун кулай ридер.

Play Google market - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinbooks


Бой бўлишни хоҳлайсизми?

Агар сиз бой бўлишни хоҳласангиз, ушбу китобни албатта ўқинг!
Биз олтмиш беш ёшга етганимизда туқсон фоиздан купимиз ё ҳеч вақога ярамайдиган ёхуд барбод бўлиб тугагандек кўринамиз. Саккиз фоиз эркаклар ва икки фоиз аёлларнигина молиявий жиҳатдан мустақил деб аташ мумкин бўлгани ҳолда фақат бир фоизгина аҳолини бой деса бўлади. Бунинг сабаби нимада? Ўша бир фоиз кишиларга бошқалар билмайдиган яна қандай нарсалар маълум? Улар бошқалардан кўра ақллироқми? Маълумоти тузукроқми? Кўпроқ меҳнат қиладиларми? Ёки улар тақдирнинг эркатойлари бўлган оддий бахтиёр инсонларми?
Сизни ҳам бу саволлар ўйлантирадими?
Агар сизга бу саволлар узоқ йиллардан бери тинчлик бермаётган бўлса, Адам Жексоннинг "Бой бўлмоқнинг ўнта сири" номли ҳаётингизни ўзгартириб юборадиган донишмандлик ва бойлик ҳақидаги замонавий зарбулмасални ўқинг.
Адам Жексон: "Инсон заковати етган ва ишонган барча нарсага... эришиш мумкин", - деб таъкидлайди.
Демак сиз муаллифнинг ушбу асарини ўқиб, бойликка эришишнинг ўнта тамойилини ҳаётингизда қўлласангиз, бойликнинг барча сир-синоатини очиб бериб, сизнинг ҳаётингизни буткул ўзгартириб юбориши мумкин.
Хабарсиз қолманг! "Бой бўлмоқнинг ўнта сири" номли асарни эътиборсиз қолдирманг!

1. Биринчи сир: АНГЛАБ ЕТИЛМАГАН ЭЪТИҚОД КУЧИ

2. Иккинчи сир: ҲАММАДАН УСТУН КЕЛГАН ХОҲИШ КУЧИ

3. Учинчи сир: НИЯТНИНГ АНИҚЛИГИ ҚУВВАТИ

Ушбу китоб 100% бепул приложенияни юклаб олинг афсус килмайсиз . Приложенияда реклама бор реклама блокларидан фойдаланинг фойдалансангиз бизни куллаб куватлаган буласиз олдиндан рахмат.

Bizning yangi proektimiz ALADDIN BOOKS no yuklab Olinga Kitob ukish Uchun Kulay reader.

Play Google market - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinbooks


Fight bўlishni hoҳlaysizmi?

 Agar siz battle bўlishni hoҳlasangiz, Ushba kitobni albatta ўқing!
 Biz oltmish Besh ёshga etganimizda tuқson foizdan kupimiz e ҳech vaқoga yaramaydigan ёhud Barbod bўlib tugagandek kўrinamiz. Sakkiz foiz erkaklar Islands ikki foiz aёllarnigina moliyavy zhiҳatdan mustaқil Deb Atash mumkin bўlgani ҳolda faқat bir foizgina aҳolini fight Desa bўladi. Buning sababi nimada? Ўsha bir foiz kishilarga boshқalar bilmaydigan yang қanday narsalar malum? Ular boshқalardan kўra aқlliroқmi? Malumoti tuzukroқmi? Kўproқ meҳnat қiladilarmi? Ueki ular taқdirning erkatoylari bўlgan oddy Bakhtiyor insonlarmi?
Sizni ҳam bu savollar ўylantiradimi?
Agar bu sizga savollar uzoқ yillardan take Tinchlik bermaёtgan bўlsa Adam Zheksonning "Fight bўlmoқning ўnta Siri" nomli ҳaёtingizni ўzgartirib yuboradigan donishmandlik Islands boylik ҳaқidagi Zamonaviy zarbulmasalni ўқing.
Adam Zhekson "Inson Zakovat etgan Islands ishongan Barcza narsaga erishish mumkin ..." - Deb takidlaydi.
Demak PPE muallifning Ushba Asarin ўқib, boylikka erishishning ўnta tamoyilini ҳaёtingizda қўllasangiz, boylikning Barcza Ser-sinoatini ochib berib, sizning ҳaёtingizni butkul ўzgartirib yuborishi mumkin.
Habarsiz қolmang! "Fight bўlmoқning ўnta Siri" nomli asarni etiborsiz қoldirmang!

1. Birinchi Sire: ANGLAB ETILMAGAN ETIҚOD PILE

2. Ikkinchi Sire: ҲAMMADAN Ustun KELGAN HOҲISH PILE

3. Uchinchi Sire: NIYATNING ANIҚLIGI ҚUVVATI

Ushba Kitob 100% bepul prilozheniyani yuklab Olinga afsus kilmaysiz. Prilozheniyada advertisement advertisement Forest bloklaridan foydalaning foydalansangiz Bizne Kullab kuvatlagan bulasiz oldindan Rahmat.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less