عقائد اسلام
Islamic Book
v1.0 Varies with device
عقاید اسلام منحيث اساس دین اسلام است و فلاح انسان منوط بر درستی عقاید می باشد. اگر کسی عمر خود را در اعمال نیک بگذراند ولی در همه یا در یکی از عقاید خود بر باطل باشد تمامی اعمالش در قیامت به هدر خواهد رفت. از این جهت علمای کرام در مورد اصلاحِ عقاید خدمات بسیار فراوان و بزرگ انجام داده اند.

یکی از این علمای بزرگ، مجدد قرن چهاردهم هجری قمری حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رحمة الله علیه می باشد که بیشتر از یک هزار تصنیف و تالیف و... از خود برجا گذاشته است. حضرت حکیم الامت ده ها کتاب دربارۀ تصحیح و اصلاح عقاید تالیف فرموده است.

رسالۀ هذا بخش «عقاید» زیورهای بهشتی است که حالا بعد نظر ثانی بر ترجمۀ آن بخاطر استفادۀ عوام مسلمانان به زبان ساده به شکل جداگانه نشر می شود.

اما قبل از نشر، رسالۀ هذا به خدمت حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالَنپُوری مُدَّظِلُّهُ الْعَالِیُّ شیخ الحدیث و صدر المُدرِّسین دار العلوم دیوبند پیش گردید و ایشان از اول تا آخر آن را ملاحظه نموده ترجمۀ آن را تصدیق نموده نشر آن را اجازت دادند.

امید که خداوند متعال این خدمت را قبول و مقبول فرماید. آمین.

عقاید اسلام منحيث اساس دین اسلام است و فلاح انسان منوط بر درستی عقاید می باشد. اگر کسی عمر خود را در اعمال نیک بگذراند ولی در همه یا در یکی از عقاید خود بر باطل باشد تمامی اعمالش در قیامت به هدر خواهد رفت. از این جهت علمای کرام در مورد اصلاح عقاید خدمات بسیار فراوان و بزرگ انجام داده اند.

یکی از این علمای بزرگ, مجدد قرن چهاردهم هجری قمری حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رحمة الله علیه می باشد که بیشتر از یک هزار تصنیف و تالیف و ... از خود برجا گذاشته است. حضرت حکیم الامت ده ها کتاب دربارۀ تصحیح و اصلاح عقاید تالیف فرموده است.

رسالۀ هذا بخش «عقاید» زیورهای بهشتی است که حالا بعد نظر ثانی بر ترجمۀ آن بخاطر استفادۀ عوام مسلمانان به زبان ساده به شکل جداگانه نشر می شود.

اما قبل از نشر, رسالۀ هذا به خدمت حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری مدظله العالی شیخ الحدیث و صدر المدرسین دار العلوم دیوبند پیش گردید و ایشان از اول تا آخر آن را ملاحظه نموده ترجمۀ آن را تصدیق نموده نشر آن را اجازت دادند.

امید که خداوند متعال این خدمت را قبول و مقبول فرماید. آمین.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less