دعاهای الهی
asretosea
v4.0.33 Varies with device
کاملترین نرم افزار در زمینه انواع دعاهای مشکل گشا..زیارت نامه ها.خواص انگشترها و بسیاری از دعاها و نمازهای مهم برای شما آماده کرده ایم.
رمز و راز گنجینه های الهی از انواع دعاها در تمامی زمینه های زیارتی , زندگی ومشکلات آنها
خواص سوره ها آیه ها و فضیلت قرآنی
زندگی نامه چهارده معصوم-زندگینامه حضرت ابوالفضل- رونق کسب و کار- دعای افزایش مال و ثروت- دعای گشایش کار- دعای اعدای قرض- دعای زیبای چهره.... دعای طول عمر- دعای محبوب شدن- دعای محبوب شدن- دعاهای برای خاستگاری و ازدواج- دعاهای برای خاستگاری و ازدواج- خواص نگین های انگشتر و خواص درمانی هر کدام- دعای مطالعه- و خیلی مطالب دیگر که درون نرم افزار گنجانده شده است-11حق مسلم زنان- استغفار-چه روزهای برای اصلاح سر و صورت و ناخن خوب یا بد است-عالم قبر-شب اول قبر چگونه است-پل صراط-خواص تسبیح-ختم مجرب و معجزه گر-آنچه در مورد شیطان باید بدانید
اما امکانات نرم افزار
گرافیکی نرم افزار زیبا…..دارای بخش قدرتمند جستجو برای یافتن سریع دعای مورد نظر… دارای بخش علاقه مندی های برای قرار دادن دعای دلخواه در آن و مرور سریع در زمان دیگر… امکان اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی و....
دارای بخش تنظیمات برای انتخاب نوع فونت و سایز دلخواه...امکان تماس با ما
منابع: مفاتیح الجنان و زیارتنامه ها و قرآن و کتوب الهی

The most complete software in the field of prayer rings and many prayers and prayers Ha.khvas a problem Gsha..zyart important to have prepared for you.
The mystery of the divine treasures of pilgrimage prayers in all areas of life and problems of their
Chapter and verse properties and virtues of the Qur'an
A fourteen-biography of his life Abvalfzl- business-prayer boom increase wealth and job opening prayer Srvt- numbers are Qrz- prayer prayer prayer .... beautiful face during prayer lifetime Shdn- popular Shdn- popular prayer prayers for Khastgary and Azdvaj- prayers for Khastgary and Azdvaj- jeweled ring properties and health benefits of prayer Kdam- Study and much other content that is included within the application -11 inalienable right of women to ask forgiveness-what days to correct the nail head and good or bad-the world how grave is the grave-night first-bridge-rosary-end properties experienced the miracle-what about the devil should know
The software features
 Beautiful ... powerful graphics software ..daray the search for a quick prayer to ... have to put the favorites in its own prayer and fast browsing on time ... the possibility of sharing in social networks ....
Select a font type and size settings for access to our custom ...
Source: Jinan and Ziaratnama and the Koran and divine Ktvb

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less