Ημερολόγιον Αγίου Όρους
AST SA
1.3.4 Varies with device
Ημερολόγιον (Παλαιό και Νέο) και τηλεφωνικός κατάλογος Αγίου Όρους.

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να μπορεί ο επισκέπτης του Αγίου Όρους και κάθε ενδιαφερόμενος να χειρίζεται ένα εύχρηστο εργαλείο με τις εξής δυνατότητες:

- Παλαιό και Νέο Ημερολόγιο με ταυτόχρονη παρουσίαση των εορτών τους
- Εύκολη εμφάνιση και αναζήτηση των νηστειών κάθε ημέρας
- Πλήρες Αγιολόγιο
- Λεπτομερή τηλεφωνικό κατάλογο επικοινωνίας με το Άγιο Όρος
- Όλες τις αγιορείτικες πανηγύρεις όλων των ιερών σκηνωμάτων
- Ψυχωφελή γνωμικά από την σοφία των Πατέρων

Αν ο χρήστης το επιθυμεί, η εφαρμογή στέλνει καθημερινές υπενθυμίσεις (notifications), την ώρα που ο χρήστης ορίζει, με την εορτή της ημέρας ή/και την νηστεία της ημέρας.

Calendar (Old and New) and phonebook Athos.

The application was created to enable the visitor to Mount Athos and any interested party to handle a handy tool with the following features:

- Old and New Calendar with simultaneous presentation of their holidays
- Easily display and search fasting every day
- Full List of Saints
- Detailed list of telephone communication with the Holy Mountain
- All Athonite fairs all holy relic
- Psychofeli sayings from the wisdom of the Fathers

If the user chooses, the application sends daily reminders (notifications), while the user defines, with the feast of the day and / or fasting the day.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less