Διαχείριση έργου Lite
Kritiki Publishing SA
1.1 39.0mb

Το βιβλίο εξηγεί τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών σχεδιασμού και ελέγχου διαχείρισης έργου που χρησιμοποιούνται από λογισμικό σχεδιασμού, το PMBOK 4ed και το APM BoK 5ed.

Απευθύνεται σε:

• Διευθυντές έργου που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κλάδο της διαχείρισης έργου.

• Μέλη ομάδων έργου που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση όλων των υπολογιστών και των λειτουργιών διοίκησης.

• Αναδόχους και προμηθευτές που συμμετέχουν σε έργα.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πλήθος δοκιμασμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων για να εξηγήσει πώς χρησιμοποιούμε όλα τα θέματα του σώματος γνώσης και ιδιαίτερα τη Διεργασία διαχείρισης έργου και το Σχέδιο διαχείρισης έργου.

Με την εφαρμογή μπορείτε να αξιοποιήσετε εικόνες, διαγράµµατα, πίνακες, δυνατότητα δυναµικής αναζήτησης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό κατά τη μελέτη σας.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
- τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου
- πίνακες και εικόνες του βιβλίου
- επιλεγμένα αποσπάσματα
- όρους και ορισμούς ανά κεφάλαιο
- γλωσσάρι
- στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίου

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less