Μαθηματικές μέθοδοι οικον Lite
Kritiki Publishing SA
1.1 29.0mb

Ένα κλασικό εγχειρίδιο με πολλές επεξηγήσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο τρόπος παρουσίασης που υιοθετείται είναι εσκεμμένα μη φορμαλιστικός και «φιλικός στο χρήστη».Οι συγγραφείς προσπαθούν να προβλέψουν τις απορίες των φοιτητών στη διάρκεια της μελέτης. Τα μαθηματικά εργαλεία εμπλουτίζονται σταδιακά, διευκολύνοντας την κατανόηση. Όπου χρειάζεται, επεξηγηματικά γραφήματα ενισχύουν οπτικά τα αλγεβρικά αποτελέσματα.

Το βιβλίο καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες οικονομικής ανάλυσης:

• Στατική (ανάλυση ισορροπίας).
• Συγκριτική στατική.
• Προβλήματα βελτιστοποίησης (ως μια ειδική κατηγορία της στατικής).
• Δυναμική ανάλυση.
• Δυναμική βελτιστοποίηση.

Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται:

• Εμπλουτισμός της ύλης με νέες οικονομικές εφαρμογές.
• Ένα καινούργιο κεφάλαιο για τη θεωρία βέλτιστου ελέγχου.
• Αναθεωρημένες ασκήσεις και προβλήματα για μεγαλύτερη εξοικείωση του φοιτητή με τη θεωρία.

Ένα εξαιρετικά παιδαγωγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως σε οικονομικές σχολές σε όλο τον κόσμο.

Με την εφαρμογή μπορείτε να αξιοποιήσετε εικόνες, διαγράμματα, πίνακες, δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό κατά τη μελέτη σας.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
- τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου
- πίνακες και εικόνες του βιβλίου
- εξισώσεις ανά κεφάλαιο για γρήγορη πρόσβαση και προβολή
- ερωτήσεις και απαντήσεις επανάληψης και εμπέδωσης ανά κεφάλαιο
- στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίου

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less