משניון
Hebrew Apps
3.2 Varies with device
באפליקציה "משניון" תמצאו את כל התורה שבעל פה - המשניות - בשלמותה, תוכלו לעיין בהן בנוחות ובקלות.
באפליקציה תמצאו גם:
* לימוד משנה יומי + כולל תזכורת יומית!
* שמירה אוטומטית של המיקום האחרון.
* אפשרות פרק אקראי.
* מצב לילה.
ועוד ועוד.

App "secondary" will find all the Oral Torah - the Mishnah - intact, you can browse through them conveniently and easily.
App you will find:
* Study matter includes daily + daily reminder!
* Automatically save the last position.
* Ability random chapter.
* Night mode.
And much more.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less