אורחות צדיקים
Hebrew Apps
1.3 Varies with device
ספר אורחות צדיקים הוא אחד מספרי המוסר החשובים ביהדות. מחבר הספר אינו ידוע.

אפליקציית "אורחות צדיקים" כוללת את הספר בשלמות לזיכוי הרבים!

לנוחיות הציבור הוספנו שלל אפשרויות מתקדמות ומאירות עיניים:
* שמירת "המיקום האחרון שלי".
* אפשרות שליטה בגודל הכתב.
* מגוון גופנים שונים לנוחיות הקורא.
* מצב רגיל (טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור).

באנגלית נקרא הספר: Orchot Tzaddikim

Book way of the righteous is one of the most important Jewish morality numbers. The author is unknown.

App "way of the righteous" include many schools fully credited!

Public convenience we added a variety of advanced options and illuminating:
* Save "My last position".
* Ability to control the size of lettering.
* A variety of different fonts for the convenience of the reader.
* Normal mode (black text on a white background) and night mode (white text on a black background).

English called the book: Orchot Tzaddikim

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less