לקוטי אמרים -תניא
Hebrew Apps
1.0 Varies with device
באפליקציה זו תמצאו את "ספר התניא", הידוע גם בשמות "לקוטי אמרים" ו-"ספר של בינונים", הוא ספר היסוד של חסידות חב"ד ואחד מספרי היסוד של תנועת החסידות בכלל. כן תמצאו באפליקציה את "איגרת התשובה".
מחבר הספר הוא רבי שניאור זלמן מלאדי, ועל שם ספרו הוא מכונה גם "בעל התניא".

בנוסף לספר עצמו תמצאו באפליקציה שלל אפשרויות מתקדמות ומאירות עיניים:
* סמנייה השומרת את "המיקום האחרון שלי".
* אפשרות שליטה בגודל הכתב.
* מגוון גופנים שונים לנוחיות הקורא.
* מצב רגיל (טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור, לקריאה נוחה ובריאה יותר בחושך).


ספר התנייא, חב"ד, תניא, חסידות, מוסר, ליקוטי אמרים, אגרת התשובה, איגרת התשובה

This application will find the "Tanya", is also known as "compilation Amarim" and "Book of the medium" is the basic book of Chabad and the one of the basic texts of the Hassidic movement in general. Therefore the application will find the "letter of the answer."
Author is Rabbi Schneur Zalman of Liadi, and his book is also called an "Tanya".

In addition to the book itself offers a host of advanced options application and illuminating:
* Markers that keeps the "My last position".
* Ability to control the size of lettering.
* A variety of different fonts for the convenience of the reader.
* Normal mode (black text on a white background) and night mode (white text on black background for easy readability and healthier than dark).


Tell Htniia, Chabad, Tanya, storks, removed, compilation of articles, Fee answer, letter answer

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less