Giao tiếp Hàn Việt
HVplay
1.0.1 Varies with device
- Tập hợp gần 1000 câu đàm thoại Hàn Việt cơ bản, thường dùng trong cuộc sống hàng ngày.
- Sản phẩm học tập và tra cứu lý tưởng trong nhiều tình huống giao tiếp với người nước ngoài.
- Mỗi câu đàm thoại đều được hỗ trợ đọc phát âm bằng giọng chuẩn.
- Hoạt động offline, không cần kết nối Internet.
- Hoàn toàn MIỄN PHÍ!!!!!

- Gather near South Vietnam in 1000 the basic conversation, often used in everyday life.
- Is the study and look ideal in many situations to communicate with foreigners.
- Each of the conversations are supported reading time voice pronunciation.
- Activities offline, no internet connection required.
- Absolutely FREE !!!!!

Content rating: Teen

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less