Học Tiếng Anh
App free
1.2 Varies with device
Ứng dụng gồm rất nhiều mục sẽ giúp bạn:
1. Học các từ mới trong danh sách 3000 từ vựng của Oxford
2, Lưu lại các từ đã học, nếu bạn quên hãy xóa đi và học lại từ đó
3. Học các cụm từ thông dụng trong danh sách 1000 từ thông dụng
4, Xem bảng động từ bất quy tắc + ví dụ với mỗi động từ
5. Học tiếng anh bằng thơ
6. Tìm hiểu 1 số cụm từ viết tắt trong tiếng anh
7. Luyện nghe các từ, cụm từ theo phát âm chuẩn như người bản xứ
8. Thay đổi tốc độ đọc của cụm từ để bạn có thể nghe kịp. Khuyến cáo nên nghe với tốc độ mặc định của chương trình.
9. Nghe 100 bài hội thoại hàng ngày
10. Tuyển tập video học anh văn hay nhất trên youtube
11. Kinh nghiệm học tiếng anh của các giảng viên, học viên... Tuy nhiên chỉ mang tính chất tham khảo, mỗi người nên có 1 cách học riêng của mình
12. Chuyển dữ liệu ra thẻ nhớ
Nếu không nghe được phát âm các bạn có thể vào mục "liên hệ" -> "cài đặt texttospeech" để cài đặt chương trình phát âm (có khá nhiều bạn thiếu chương trình phát âm này). Nếu các bạn có điều kiện thì có thể mua một số chương trình "texttospeech" mất phí sẽ có chất lượng phát âm cao hơn.
Chương trình này thích hợp với hầu hết mọi đối tượng là học sinh, sinh viên, người đi làm muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh, người Việt mới bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài, người Việt đi du lịch nước ngoài... Đặc biệt là các bạn sắp thi đại học sẽ rất hữu ích trong các kì thi sắp tới.
Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng để giúp mọi người nâng cao trình độ tiếng anh. Rất mong sự ủng hộ và góp ý từ phía các bạn.

Hãy dành một vài phút mỗi ngày cho ứng dụng này. Trình độ tiếng anh của bạn sẽ được nâng cao rõ rệt.

The application includes a lot of items that will help you:
1 Learn new words in the vocabulary list of Oxford 3000
2, Save the vocabulary, if you forget to blot out and learn from it
3 School of regular expressions in the 1000 list of commonly used
4, View the table of irregular verbs + examples of each verb
5 Learn English with poetry
1 of 6 Learn acronym in English
7 Listening to the word, phrase pronunciation like natives
8 Change the reading speed of the phrase so that you can listen up. It is recommended to listen to the default speed of the program.
9 Play 100 daily conversation
10 Collection of best English learning videos on youtube
11 The experience of learning English faculty members, students ... But just for reference, each person should have one of its own way
12 Transfer data to a memory card
If you do not listen to these you can go to "contact" -> "setting as wallpaper" to install the program pronunciation (there are many programs you lack this pronunciation). If you have the conditions, you can buy a number of programs "as wallpaper" will charge a higher quality of pronunciation.
This program is most appropriate for a student audience, students, working people want to improve their English skills, the Vietnamese began life overseas Vietnamese who travel abroad ... Especially the college entrance exam you are going to be very useful in the upcoming exams.
We will continue to improve application to help people improve their English. We expect support and suggestions from you.

Please take a few minutes every day for this application. English proficiency will be enhanced significantly.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less