Japanese Từ Vựng N4 Toàn Tập
Nguyen Thien Dung
1.2 Varies with device
Mô tả nội dung ứng dụng.

Ứng dụng Từ vựng N4 Toàn tập đã tập hợp 2000 từ vựng được hiển thị theo từng bài theo khóa học N4.

Ứng dụng cung cấp đủ toàn bộ các từ các bạn sẽ phải học từ N5-> N4 .

Ứng dụng có hỗ trợ ghi nhớ để có thể lưu nhanh những từ khó học cần ghi nhớ.

Ứng dụng hỗ trợ 2 cách học .
1. Học theo dạng List : Hiển thị toàn bộ từ vựng theo dạng danh sách .
2. Học từng từ : Hiển thị từng từ với việc vuốt nhẹ sang trái , sang phải để chuyển đổi từ.

Các bạn có thể tự dò bài bắng cách chọn ẩn đi các phần Kanji, Hiragana, phần nghĩa

Ứng dụng hỗ trợ Phát âm cho toàn bộ từng vựng (Yêu cầu bật network hoặc cài đặt Text To Speed hỗ trợ tiếng Nhật)
.
Chúc các bạn học tập tốt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description of content applications.

N4 Vocabulary Application has set 2000 Complete vocabulary for each post displayed on the course N4.

The application provides enough all you will have to learn from from N5-> N4.

Application support can remember to quick save the school from difficult to remember.

The application supports two ways of learning.
1. The form Learning List: Displays the entire vocabulary in the form of a list.
2. Studies ever since: Show caressed each word with the left and right to switch between.

You are free to go offline by selecting the part Kanji, Hiragana, the mean

The application supports the entire Pronounce each vocabulary (or requiring any network settings Speed ​​Text To support Japanese)
.
Wish you good learning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less