Károli-Biblia
Gutta Cavat Kft.
3.2.5 Varies with device
Ez a program az újonnan revideált Károli-Biblia Android rendszeren futó változata, az alapvető funkciók eléréséhez nem igényel internet-hozzáférést, azok offline is működnek.

Az újonnan revideált Károli-Biblia szövege több mint 10 éven át tartó munka eredményeként született. E bibliafordítás célja, hogy újra kedvet csináljon a sokak számára már nehezen követhető, veretes Károli-szöveg olvasásához, megőrizve az eredeti verzió szépségét és értékeit.
Az újszövetségi részéhez hangoskönyv is tartozik. A meghallgatásához internetkapcsolat szükséges.

Képességek:
- Tartalmazza a teljes, újonnan revideált (2011) Károli-Biblia szövegét.
- Az Újszövetség igéit fel is tudja olvasni Káli-Horváth Kálmán tolmácsolásában (>30 órányi hanganyag; e funkcióhoz egyelőre internetkapcsolat szükséges).
- A Biblia szövegében teljes szavakra és szótöredékekre is rá lehet keresni, és a keresést szűrni lehet az Ó- és Újszövetségre is.
- Az igeversekhez könyvjelzők tehetők, a könyvjelzők kategóriákba rendezhetők.
- A dobókocka ikonra kattintva véletlenszerűen kínál fel igeverseket. Ehhez a funkcióhoz a beállításoknál megadható, hogy csak Ó-, illetve csak az Újszövetségből adjon igéket.
- Igevers megosztására kész különféle arra alkalmas programokkal.
- A megjelenítés stílusa részletesen állítható a témák és a betűméret változtatásával.

Az applikáció motorjának fejlesztését és modernizálását a Hungarian Ministries International támogatása tette lehetővé.

Amennyiben Ön is támogatni szeretné fejlesztéseinket, megteheti a program "Támogatás" menüpontjában leírtak alapján imádsággal, ötletekkel, kritikákkal és esetleg anyagi vagy tárgyi segítséggel.

This program does not require the newly revised International Version Bible running Android version of the basic functions to access internet, they also work offline.

The newly revised text of International Version Bible was born more than 10 years of work as a result. This translation of the Bible is designed to do a favor again for many, it is hard to follow, ornamented Karoli-read text, preserving the original version of beauty and value.
The audio portion of the New Testament belongs. The Internet connection is required to listen to.

abilities:
- Includes the complete, newly revised (2011) International Version Bible text.
- The words of the New Testament can also read up Kali-Horvath Kalman interpretation of (> 30 hours of audio, this function is still need an Internet connection).
- The full text of the Bible, words and word fragments may be found, and the search can be filtered from the Old and New Testament.
- The verse can be made to bookmarks, bookmarks, sorted into categories.
- Clicking the dice icon with a random word poetry. For this function in the settings you can specify that only the Old Testament and the New Testament only add verbs.
- Word Poetry is ready to share a variety of suitable programs.
- The display style can be adjusted in detail the issues and changing the font size.

The application engine to improve and support the Hungarian Ministries International made it possible.

If you would like to support our developments, you can do under the program as "Support" section of prayers, ideas, criticisms and possible financial or material assistance.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less