Református énekeskönyv
DYNA Logix
2.1 Varies with device
Az 512 énekes változat, plusz a Csillag Csillag* énekek megjelenítésére.

* Pasaréti Református gyülekezetben használt Draskóczy Laci bácsi féle bővített ének gyűjtemény

Működés:
- nagy betűk
- énekek megjelenítése alatt kép nem alszik ki (MENU gomb kapcsolja)
- az istentisztelet énekeit előre beírhatjuk, és sorban mutatja őket
- felhaszáló szinkronizálás:

Az egy gyülekezetbe tartozó felhasználók közül egy elég, ha beírja az énekeket - a többi felhasználó a program megnyitásakor szinkronizálódik (Ehhez a program GPS lokációt és internet elérést igényel).

Már több mint 1000-en éneklünk ebből a programból! Lehet terjeszteni! ;-)

Version history

v2.10 a beépített letöltés javítása, hosszú páros ékezetek, hiányzó énekek
v2.00 az 512 énekes adatbázis beépített letöltése (a gombnyomás után hosszan várni kell!)

v1.13 újabb készülékeken képes megtalálni a memóriakártyát
v1.11 tudom nem intuitív az adatbázis telepítés, most már legalább hibaüzenetet ad, ha hiányzik
v1.10 akkor is működik, ha nincs internet kapcsolat
v1.00 alapváltozat

Hiba jelentés

Tudom, sajnos az énekkészlet hagy kívánnivalót maga után. Az énekek 20% scannelés során került a készletbe, ami erősen érezhető a minőségükön. Előfordul, hogy a versszakok vannak felcserélve. Két lehetőség van a javulásra:

a) én egyesével végigrágom magam az énekeken és javítom őket (ez nem fog megtörténni határos időn belül)

b) ti küldtök javításokat

Ha felfedezel egy hibás éneket, kérlek javítsd és küldd el az alábbi email címre (Email a fejlesztőnek). ÍGÉREM minden megküldött javítást felviszek az adatbázisunkba. Kérlek ne csak azt írd meg, hogy ezésez az ének hibás, hanem másold ki, javítsd és küldd el. Ha külön nem tiltakozol ellene, köszönetképpen a nevedet megemlítem az ének végén!

Windows Phone változat (SzACs VDM munkája): https://www.microsoft.com/hu-hu/store/apps/reformatus-enekeskonyv/9nblggh5z7p2

The 512 singers', plus displaying the Stars Stars songs.

* Uncle Laci used Pasaréti Reformed church Draskóczy kind of extended collection

Function:
- Upper case
- Chants during View image does not go out (MENU button to turn)
- The worship songs, you can enter in advance, and shows them in line
- Sync user is uploading:

The users who belong to a church, one is enough, if you type in the song - other users synchronized when you open the program (this program requires internet access and GPS locations).

We have more than 1,000-en sing from this program! It can be extended! ; -)

Version history

Improving the built-in download v2.10, long doubles accents, missing carols
Download v2.00 built-in database of 512 singers (be long to wait after a key press!)

v1.13 newer devices can detect the memory card
v1.11 I can not install the database intuitive, at least now it gives an error message if missing
v1.10 will work even if no internet connection
Standard version v1.00

Error report

I know, unfortunately, the set of leaves to be desired. The songs in the set was 20% during scanning, which is strongly felt their quality. Sometimes the verses are reversed. There are two options for improvement:

a) I'm végigrágom of each of the sites and improve them (this will not happen within the borders of time)

b) you are sending patches

If you discover a flawed individuals, please fix it and send it to the following e-mail address (email the developer). I promise all repairs sent to the chair glides into our database. Please do not just write it to ezésez of the blame, but to copy it, fix it and send it. Unless protesting against him, thank-you mention your name at the end of the song!

Windows Phone version (SzACs work VDM): https://www.microsoft.com/hu-hu/store/apps/reformatus-enekeskonyv/9nblggh5z7p2

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less