EJF Vízügyi Tudástár INFO@HAND
MTA SZTAKI
4.7 Varies with device
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/Konv-2012-0015 számú, „Felsőoktatási Együttműködés a Vízügyi Ágazatért” projekt keretében az Eötvös József Főiskola Vízügyi Digitális Tudástárat (VDT) alakított ki.

Az Eötvös József Főiskoláról
Az Eötvös József Főiskola jogelőd intézményét báró Eötvös József alapította Baján. 1870-ben kezdődött itt a tanítóképzés, mely azóta is egyik fontos bástyája a hazai pedagógiai ok-tatásnak. A Főiskola falai között, a hagyományokra alapozva, korszerű módszerekkel oktat-juk a jövő óvópedagógusait és német, horvát, valamint szerb nemzetiségi tanítóit.
A két műszaki (építőmérnök és környezetmérnök) képzésünkön „vizes" ismereteket lehet elsajátítani, az előbbi szakon 53, az utóbbin 20 éve. Mára mindenki számára egyértelművé vált, hogy ezek a szakmák a jövőben kiemelten fontosak lesznek a világon mindenütt: az árvizek elleni védekezés, az egészséges ivóvíz előállítása, vagy a szennyvizek tisztítása a következő évszázadok egyik legnagyobb kihívását jelenti majd a mérnökök számára. Nem véletlen, hogy ez a szakterület rendkívül gyors fejlődésen megy keresztül, amellyel lépést tartva Baján a legkorszerűbb ismereteket adjuk át hallgatóinknak. Mindezt bizonyítja, hogy a nálunk végzett hallgatók igen keresettek a szakmában.
A sokszínű gazdasági képzéseink között a hallgatók menedzseri, banki, számviteli, logisztikai, könyvelési ismereteket és végzettségeket szerezhet Főiskolánkon.
A felsőfokú szakképzés keretében három féle szakmérnök képzésen és a mérnök-közgazdász képzés keretében lehet diplomát szerezni Főiskolánkon.

A TÁMOP projektről
A TÁMOP projektben, a veszprémi Pannon Egyetem vezette konzorcium keretében az Eöt-vös József Főiskola célul tűzte ki képzési profil bővítését, átalakítását, a gyakorlati igényekhez való fokozottabb igazítását, a tantervek, tananyagok részbeni megújítását, tartalmi és technológiai fejlesztését; egy szolgáltató felsőoktatási intézmény létrehozását. Előirányoztuk, hogy a vízügyi ágazat számára egy differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatási rendszert alakítunk ki és működtetünk a vízügyi szakemberek képzése és utánpótlása érdekében.

A TÁMOP projekt keretében, annak egyik eredményeként született Vízügyi Digitális Tudás-tárhoz kapcsolódva mobil alkalmazás-fejlesztést alakítottunk ki.

In TÁMOP-4.1.1.C 12/1 / Conversion-2,012 to 0,015 are "higher education with the sector should Water" project within the framework of the Eötvös József College Digital Water Management Knowledgebase Price (VDT) has developed.

József Eötvös College
Eötvös József College predecessor institution was founded by Baron Eotvos Jozsef Baja. In 1870 he began teaching in the training, which is still an important bastion of the domestic educational cause and Tatas. Between the walls of the College, based on tradition, using modern methods to educate the future Juk-óvópedagógusait and German, Croatian and Serbian minority teachers of.
The two engineering (civil engineering and environmental engineering) COURSE FOR 'wet' skills can be learned, the former majors 53, the latter for 20 years now clear to everyone that these professions will be in the future are crucial throughout the world. Defense against floods, production or purification of waste water for healthy drinking water in the following centuries and is one of the biggest challenges for the engineers. It is no coincidence that this field is very rapidly taking place, which kept pace in Baja passed on the latest knowledge in our students. All this proves that the our graduates highly sought after in the business.
Among the diverse economic managerial trainings for students, banking, accounting, logistics, accounting, acquire skills and qualifications Főiskolánkon.
Three Főiskolánkon engineer can be earned in the context of the economic engineer training and training in the context of post-secondary vocational education.

The project TÁMOP
Under the TÁMOP project, the consortium led by the University of Pannonia-cool EOT Joseph College aims to expand training profiles, transform, adapt better to the practical needs, curricula, teaching materials partial renewal of content and technology development; the establishment of a provider of higher education institutions. It is envisaged that for the water sector in order to form and operate a training of specialists and the water supply of a differentiated, complex service system of higher education.

Under the TÁMOP project, in conjunction born as a result of a Water Knowledge Digital magazine developed a mobile application development.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less