MHT INFO@HAND
MTA SZTAKI
4.7 Varies with device
A MHT INFO@HAND alkalmazás a Magyar Hidrológiai Társaságot és annak szakmai rendezvényeit mutatja be.

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) szakmai - társadalmi szervezet. Célja, hogy előmozdítsa és lehetővé tegye a korszerű ismeretek és tapasztalatok cseréjét a víztudományok és a technika területén dolgozó szakemberek között.

2013-ban 96 éves Társaság a Magyarhoni Földtani Társulat 1917-ben alakult hidrológiai szakosztályának, valamint a Magyar Mérnök és Építész Egylet Vízépítészeti tagozatának 1949-es egyesüléséből jött létre.

Az MHT közhasznú szervezet. Tagjai a víz- és környezetügy különböző területéről egyéni szakértők (tervezés, kivitelezés, területi és központi adminisztráció, oktatás, közszolgáltatás, egyéb termelő vállalkozások szakemberei), valamint jogi tag szervezetek (kutatóhelyek, tervező vállalatok, oktatási intézmények, közigazgatási szervezetek, stb.). Társaságunknak mintegy 3000 egyéni és kb. 150 jogi tagja van.

Vezető szervei a közgyűlés, az elnökség és az intézőbizottság. A társaság tevékenységének törvényességét - Ügyészségen kívül - saját választott bizottságai ellenőrzik: Felügyelő Bizottság, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság.

The UAA INFO @ HAND application of the Hungarian Hydrological Society and its professional events shows.

The Hungarian Hydrological Society (UAA) professional - social organization. Its purpose is to promote and enable the exchange of knowledge and experience between the modern water technology in the field of science and working professionals.

In 2013 the Company's 96-year-old Hungarian Geological Society was founded in 1917 specialized department of hydrology and the Hungarian Association of Engineers and Architects Architectural Section of Water in 1949, was created from the merger.

The UAA non-profit organization. Its members are from various fields of water and környezetügy individual experts (design, implementation, regional and central administration, education, public services, experts from other production enterprises), legal member organizations (research organizations, engineering companies, educational institutions, public administrations, etc). About our company and about 3000 individual. 150 legal members.

Leading organs of the General Assembly, the Presidency and the executive committee. The legitimacy of the activities of the company - in addition Prosecutor's - own elected committees controlled: Supervisory Board and the Disciplinary and Ethics Commission.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less