iGGIS
WAT Software
2.8 Varies with device
Elke gemeente mobiel bereikbaar! Deze mobiele applicatie is beschikbaar voor álle gemeenten van Nederland. Vrij beschikbare overheidsinformatie van de gemeente wordt met iGGIS ter plaatse gepresenteerd op een iPhone, iPad en Android toestel.

Functies*
- Algemene informatie (contactgegevens, zetelverdeling en informatie pagina's)
- Actuele informatie (nieuws, persberichten, evenementen, vacatures, ...)
- Bekendmakingen (per gemeente en lokaal)
- Bestuurlijke informatie
- Producten en diensten (voor particulieren en ondernemers)
- Informatie over deelgemeenten/stadsdelen
- Evenementen
- Overige informatie (gemeentegidsen informatie van uitgeverij De Kleine Media)
- Melding openbare ruimte (Hiermee kunt u snel een probleem melden bij een gemeente)
- Afspraak maken (Hiermee kunt u snel een afspraak maken met de gemeente)
- Afvalkalender (Hiermee kunt u snel de inzameldagen van al uw huishoudelijk afval vinden)

* de getoonde informatie kan per gemeente verschillen

Deze app is ontwikkeld door WAT Software en Seneca BV op het iGGIS framewerk.

Meer informatie over het iGGIS framewerk vindt u op de website: http://www.iggis.nl

Each municipality mobile access! This mobile application is available for all municipalities of the Netherlands. Freely available public information of the municipality with iggis spot presented on an iPhone, iPad and Android device.

Features *
- General information (contact details, allocation and information pages)
- Current information (news, press releases, events, jobs, ...)
- Notifications (by municipality and local)
- Administrative information
- Products and services (individuals and businesses)
- Information on towns / districts
- Events
- Other information (municipal directories information published by The Little Media)
- Notification public space (Allows you to quickly report a problem with a municipality)
- Appointment (Allows you to quickly make an appointment with the municipality)
- Waste Calendar (Allows fast collection days of your household waste found)

* The information shown may vary by municipality

This app is developed by AS Software and Seneca the iggis framework.

More information about the iggis frame work can be found on the website: http://www.iggis.nl

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less