Malaria Ziekte
SilaDroid
1.0.0 Varies with device
Best een uitgebreid overzicht behandelt de symptomen en de behandeling van malaria. Deze app is ontwikkeld voor iedereen , alle onderwerpen is gedaan om het geheel compleet , nuttig en interessant te maken.


Wij hopen dat u deze app zeer informatief en nuttig . Als je het leuk vindt doe delen met je vrienden en familie. Applicatie heeft u niet overladen met ingewikkelde medische terminologie , de taal is duidelijk en heeft geen vaardigheid vereist .

Content & Kenmerken:

- Oorsprong van de malaria
- De parasiet
- De ziekte
- Preventie
- Waar komt malaria voor?
- Enige gegevens
- Vaccin?
- Genetische mutaties
- Schema van de parasitaire cyclus van de - Plasmodium

Best an extensive overview treats the symptoms and treatment of malaria. This app has been developed for everyone, all topics has been made to make it complete, useful and interesting.


We hope you find this app very informative and useful. If you like do share with your friends and family. Application does not overloaded with complicated medical terminology, the language is clear and does not require any skill.

Content & Features:

- Origin of Malaria
- The parasite
- The sickness
- Prevention
- What is malaria?
- Some information
- Vaccine?
- Genetic mutations
- Diagram of the parasitic cycle - Plasmodium

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less