929 - תנך ביחד
Center for Educational Technology (CET)
0.1.3 Varies with device
מיזם 929 מזמין אותך לקרוא תנ"ך בעיניים חדשות: פרק אחד, כל יום, לפי הסדר. כולם קוראים יחד, וכל אחד ואחת לחוד. באפליקציה, באתר או עם תנ"ך ביד; עם חברים, עם ילדים או כאתגר אישי.
בכל יום מתחלף פרק התנ"ך היומי באפליקציה ובאתר, ומופיע בליווי פרשנויות מגוונות, תקציר, פרטי מידע, סרטונים, תמונות, וגם קריינות של הפרק למי שמעדיף להאזין לו.
באפליקציה אפשר להגדיר תזכורות קריאה אישיות - יומיות או פעם בשבוע, בשעות הנוחות לך. אפשר גם לעקוב ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה טור של כותב אהוב.
את המיזם מלווים בכירי היוצרים והיוצרות בישראל, אנשי רוח, דת, תרבות ואמנות.

929 project invites you to read the Bible with new eyes: Episode One, every day, in order. Everyone calls together, and each separately. App, website, or with Bible in hand; With friends, with children or as a personal challenge.
Every day changes daily Bible chapter application and database, and performs accompanied by diverse interpretations, summary, detailed information, videos, photos, and narrated the episode for those who prefer to listen to him.
The application can set reminders for personal reading - daily or once a week, at your convenience. You can also track and be reminded every time that comes to a favorite line of writing.
The initiative accompanied by senior Israeli filmmakers and artists, intellectuals, religion, art and culture.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less