המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי
1.2.6 Varies with device
המוסד לביטוח לאומי פועל בשנים האחרונות לשפר ולהרחיב את ערוצי השירות העומדים לרשותכם, כדי להפוך את השירות לנגיש יותר עבורכם, ולחסוך לכם את הצורך להגיע לסניפי המוסד לביטוח לאומי.

בגרסה זו של האפליקציה תוכלו לקבל את השירותים הבאים:


1. איתור סניף הביטוח הלאומי וניווט לסניף באמצעות מפות גוגל
2. מדריכים בנושאים שונים
3. מידע על מיצוי זכויות
4. מחשבונים לחישוב קצבת ילדים, תגמולי מילואים וגיל פרישה
5. רשימת מכרזים פעילים
6. למי שעובד כעצמאי או שאינו עובד כלל - ביצוע תשלום החוב באופן מאובטח
7. הזמנת אישורים על זכאויות לקצבאות ותשלומים ששולמו לכם על ידי המוסד לביטוח לאומי.
8. הזמנת טפסי המוסד לביטוח לאומי לצורך הגשתם למוסד.
9. שליחת מסמכים דרך האינטרנט

האישורים והטפסים המוזמנים ישלחו לביתכם בדואר רגיל, לכתובת המופיעה ברישומים של הביטוח הלאומי.

שירותים נוספים יתווספו בקרוב.

מידע נוסף תוכלו לקבל באתר:
http://www.btl.gov.il

NII is working in recent years to improve and expand the service channels at your disposal, to make the service more accessible for you and save you the need to get to the National Insurance Institute.

In this version of the app you will get the following services:


1. Locating the National Insurance Institute branch and navigation using Google Maps
2. The guides on various topics
3. Information on the exhaustion of rights
4. calculators for calculating child allowance, compensation reserve and retirement age
5. The list of active tenders
6. those who work as self-employed or not working at all - making the debt payment securely
7. ordering certificates of entitlement to benefits and payments made to you by the National Insurance Institute.
8. ordering forms NII for the purpose of submission institution.
9. Sending documents via the Internet

Certificates and forms invitees will be sent to your home by regular mail to the address in the records of the Social Security.

Additional services will be added soon.

More information you can get on the site:
http://www.btl.gov.il

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less