Persian Bible
Колдаев Максим
1.10 Varies with device
کتاب مقدس یکپارچه با پایگاه داده SQLite.

شما می توانید پایگاه داده را بر روی دستگاه کاربر را نجات دهد به منظور توزیع آزاد از کتاب مقدس را به دیگران یکی از راحت فایل پایگاه داده SQLite.

از ویژگی های خوب - ساده و آسان به حرکت.

همچنین توانایی برای ذخیره یک فایل متنی و یک کتاب یک فصل را داشته باشد.

فصل جست و خیز به عقب و جلو با انگشت خود.
افزایش و کاهش اندازه فونت.

صلح با شما، برادران و خواهران!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less