Viet Bible
Колдаев Максим
1.10 Varies with device
Kinh Thánh tích hợp với cơ sở dữ liệu SQLite.

Bạn có thể lưu cơ sở dữ liệu trên thiết bị của người sử dụng để phân phối miễn phí của Kinh Thánh cho người khác một tập tin cơ sở dữ liệu thuận tiện SQLite.

Trong số các tính năng tốt đẹp - đơn giản và dễ dàng để điều hướng.

Cũng có khả năng lưu vào một tập tin văn bản, và một cuốn sách của một chương.

Chương bỏ qua trở lại và ra với ngón tay của bạn.
Tăng và giảm kích thước font chữ.

Bình an cho các bạn, anh chị em!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less