Audio priče za djecu
valioman
3.0 Varies with device
Više od 150 priče za laku noć za slušanje.
Jeste li umorni da uspavati djecu?
Zar ne želiš vremena za sebe?
Ponosni smo predstaviti rješenje za vaš problem:
Priče za djecu i svoj ​​mir.
Obezbijediti mir ugodne za vaše dijete -
Play omiljenih priča o smartphone sa Android i zadovoljiti vaše dijete sa svjetskim klasičnim pričama.
Bilo da ste kod kuće, planine, krajolik, plaže, gosti u inozemstvu - više od 150 priča su bili svuda sa sobom - sa svojim Android smartphone i Internet veze.

More than 150 bedtime stories to listen to.
Are you tired of having the children sleep?
Do not you want time to yourself?
We are proud to present a solution to your problem:
Stories for children and peace.
Provide peace enjoyable for your child -
Play your favorite story about a smartphone with Android and satisfy your child to the world of the classic tale.
Whether you're at home, mountains, scenery, beaches, guests abroad - more than 150 stories have been everywhere with you - with your Android smartphone and Internet connection.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less